...

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้เงินตราไทย

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้เงินตราเปิดใหม่ ทั้งสกุลเงินไทยและเงินตราภาคอีสาน ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง อ.เมือง 

รีวิว พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แต่เดิมเคยเป็น “อาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย” เมื่อหมดสัญญาเช่า จึงได้มีการปรับปรุงใหม่โดย กรมธนารักษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราประเทศไทย และเงินตราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาด้านเศรฐกิจการค้าของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจอยู่หลัก ๆ 2 เรื่อง ดังนี้

นิทรรศการ “นาคา ผู้คน และเงินตรา จากตำนานสู่เรื่องราวบนแผ่นดินอีสาน

เรื่องราวของ “โลกเงินตรา” ในสมัยอดีกาล ที่มี “นาค” สัตว์ที่แสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนอีสาน ซึ่งเป็นผู้ที่ปกปักษ์รักษาของมีค่าในทุกยุคทุกสมัย การค้นพบโลหะสำริด และภูมิปัญญาของชาวอีสาน การค้าขายในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดเงินตรา ที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้าง จนมาถึงยุคเหรียญกษาปณ์ และการพัฒนาปรับเปลี่ยนการผลิตเหรียญต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวัสดุแตกต่างกันไป โดยจะสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนั้น ๆ 

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น (2)
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น (3)

นิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองขอนแก่น”

นิทรรศการนี้จะเป็นการ บอกเล่าความเป็นมาของเมืองขอนแก่น ซึ่งทางภาครัฐได้กำหนดให้ขอนแก่น เป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ตั้งแต่ยุค 2500 โดยเราก็จะได้ทราบเกี่ยวกับการพัฒนา เรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนกลายมาเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น (4)
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น (5)

อัตราค่าเข้าชมนทรรศการ

สำหรับอัตราค่าเข้าชมนิทรรศการ มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ค่าเข้าชม 50 บาท
  • เด็กและเยาวชนอายุ 10-18 ปี ค่าเข้าชม 20 บาท
  • Foreigner (ชาวต่างชาติ) ค่าเข้าชม 50 บาท

**เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นักบวชทุกศาสนา ผู้พิการ และบุคคลหรือหมู่คณะที่ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ “เข้าชมฟรี”**

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น (7)

เวลาเปิด/ปิดให้บริการ

นิทรรศการชั้น 2 เปิดให้บริการ

  • อังคาร – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น. (รอบสุดท้าย 15:00น.)
  • เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 – 18:00 น. (รอบสุดท้าย 16:00น.)
  • มีรอบทุกๆ 30 นาที และไปพร้อมกับพนักงานนำชม

นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 ห้องสมุด และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญและของที่ระลึก

  • วันจันทร์ 08:30 – 16:30 น. 

ที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

  • ที่อยู่ : 393 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  • โทรศัพท์ : 043 306 167
  • เพจร้าน : https://www.facebook.com/treasurymuseumkk/

บทสรุป

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

แลนด์มาร์คใหม่ขอนแก่น อื่น ๆ ที่แนะนำ