...

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง) วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอ.ภูเวียง

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง) วัดดังขอนแก่นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาหินและน้ำตกเล็ก ๆ อยู่ภายในบริเวณวัด ทำให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น อีกทั้งยังเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่ทองมาพระเกจิชื่อดังทางภาคอีสานที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาก และมีพระเกจิรูปอื่นๆ อีกหลายรูปที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน

รีวิว วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

ประวัติความเป็นมาของวัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

วัดถ้ำกวาง (วัดทรงศิลา) ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ธรรมยุตวัดถ้ำกวาง มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และสถานที่นั่งวิปัสสนาของพระสงฆ์ ปัจจุบัน หลวงปู่ทองมา สุตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

การก่อตั้งวัดแห่งนี้ เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ มีคณะพระกัมมัฏฐาน ๓-๔ รูป ธุดงค์วิเวกมาทีเทือกดขาภูเวียงแล้วมองเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีถ้ำมีโขดหิน ชะง่อนผา ลานหินและสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีธารน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา จึงได้ตั้งหลักปักฐานปฏิบัติอยู่ที่นี่จนปชาวบ้านเห็น และเกิดศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าได้ชวนกันสร้างกระท่อมเป็นกุฏิชั่วคราวให้2-3 หลังพอได้พักอาศัยในช่วงฤดูฝน 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2481 พระอาจารย์คำดี ปภาโส หรือหลวงปู่คำดี ปภาโส ได้ธุดงค์มาแสวงวิเวกในเขตภูเวียงขณะบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำ และได้นิมิตเห็นถ้ำกวางจึงออกตามหาจนพบว่ามีถ้ำอยู่ภายในบริเวณวัด จึงอธิษฐานจิตจำพรรษาที่ถ้ำกวางอยู่เพียงรูปเดียว จนกระทั่งในปีพ.ศ 2483 ได้มีพระมาจำพรรษาด้วยจำนวน 4 รูป ตาปะขาว 1 รูป จนเมื่อครบ 5 พรรษาแล้ว องค์หลวงปู่ก็ได้ออกธุดงค์แสวงวิโมกข์ทำสถานที่อื่นต่อไปแต่ก็ยังมีพระกรรมฐานผ่านเข้ามาบำเพ็ญภาวนาและจำพรรษามิได้ขาดมาจนปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ภายในถ้ำ

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง) จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะมีถ้ำเป็นหลืบหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นโขดหินลาดชัน เมื่อเข้ไปภายในบริเวณถ้ำจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้วัดแห่งนี้ดงดูดผู้มีจิตศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์จะมากราบไหว้ สักการะอยู่เสมอ

เหตุใดจึงเรียกว่าวัดถ้ำกวาง?

เหตุผลที่ถ้ำแห่งนี้เรียกว่าถ้ำกวาง เนื่องจากว่าในช่วงฤดูฝนจะมีสัตว์เข้ามาหลบพักและกินน้ำอยู่เสมอ ด้วยบริเวณนี้มลักษณะเป็นชะง่อนหินยื่นออกมา บริเวณด้านข้างก็จะมีทางน้ำไหลผ่าน สัตว์ป่าสามารถเดินลงไปกินน้ำได้ และเคยมีชาวบ้านไปพบกวางที่มาอาศัยหลบอยู่ภายในถ้ำ จึงได้เรียกถ้ำแห่งนี้ว่า ‘ถ้ำกวาง’ มาถึงทุกวันนี้

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

มีจุดชมวิวที่สามารถถ่ายรูปบนสะพานข้ามห้วยและชมน้ำตกเล็กๆ ภายในวัด

เนื่องจากบริเวณของวัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บรพื้นที่ภูเขาของอำเภอเวียงเก่า ลักษระของพื้นที่โดบรอบจึงมีลักษณะของธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีน้ำตกสายเล็กๆ ไหลผ่าน และมีจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวแวะชม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและในถ้ำได้อย่างสงบ ร่มเย็น

วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

การเดินทางไปวัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

ข้อมูลอื่น ๆ ของวัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)

  • ที่ตั้ง: ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า ขอนแก่น 40150
  • โทร:  096 157 2027
  • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 19.00 น.
  • อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
วัดขอนแก่นอื่น ๆ ที่แนะนำ