...
About

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ร้านคัม
ปิ้งย่างชาบูโคขุน จังหวัดขอนแก่น

WELLCOME TO COME|来て 

ร้านปิ้งย่าง & ชาบูโคขุนโพนยางคำ แบบ A La Carte จังหวัดขอนแก่น เราได้นำสุดยอดวัตถุดิบ ได้แก่ “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” ซึ่งเป็นโคขุนสายพันธุ์ไทย-ฝรั่งเศส ส่งตรงจากสหกรณ์โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงดู “ด้วยความรักและความเอาใจใส่เป็นพิเศษ” ทั้งยังใช้ระยะเวลาในการขุนนานกว่า 12 เดือน จนได้เนื้อโคที่มีคุณภาพสูง มีไขมันแทรกระหว่างชั้น ทำให้เนื้อมีรสสัมผัสหอมนุ่มละมุนเป็นพิเศษ ไม่มีกลิ่นสาบหรือกลิ่นคาว ให้คนรักเนื้อได้ลิ้มลองกัน ในรูปแบบปิ้งย่างชาบู ไปพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศริมบ่อ “ปลาคราฟยักษ์” กลางร้าน ดนตรีสด อาหารและเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิด 

ทางเราให้ความสำคัญ ในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอันดับ 1 และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ดูแล “ทุกมื้อพิเศษ” สำหรับคุณ